fbpx
Medemblik rijk aan verhalen

Havenhuisje Medemblik vaart onder de vlag van Medemblik.
Bezoek Medemblik voor de mooiste verhalen!
www.rijkaanverhalen.nl
www.facebook.com/medemblikrijkaanverhalen
www.instagram.com/medemblikrijkaanverhalen

 • Reserveringsvoorwaarden

  Door het maken van een reservering ga je akkoord met onze voorwaarden, deze bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. Algemene reserveringsvoorwaarden
  2. Aansprakelijkheid
  3. Betalingsvoorwaarden
  4. Annuleringsvoorwaarden en kosten
  5. Privacyverklaring & gebruik cookies

  Vragen over onze voorwaarden? Neem contact met ons op:

  Telefoon: 06-53204154 (Rosemarie Roskam)
  info@havenhuisjemedemblik.nl

1. Algemene reserveringsvoorwaarden Havenhuisje Medemblik:
⦿ Het minimum verblijf is 2 nachten.
⦿ Op de dag van aankomst kun je vanaf 15.00 uur het Havenhuisje betrekken. Op de dag van vertrek dien je het Havenhuisje voor 11.00 uur 's ochtends weer te verlaten.
⦿ De maximale bezetting is 4 personen inclusief kinderen en baby's. Het aantal personen mag in geen geval overschreden worden.
⦿ Er zijn geen veiligheidsvoorzieningen voor kinderen bij bijv. de trap en de stopcontacten. Je kunt zelf het beste bepalen of het huisje een geschikte plek is om je kindje mee naar toe te nemen. Een kinderstoel en kinderbedje (tot 3 jaar) zijn op aanvraag gratis beschikbaar. Je kunt dit bij boeking doorgeven.
⦿ Eén goed opgevoede hond is welkom. De extra kosten bedragen €15,- per hond per verblijf. Je kunt dit bij boeking doorgeven.
⦿ Gratis draadloos internet beschikbaar.
⦿ Je kunt gratis parkeren op de openbare weg voor het huisje op basis van beschikbaarheid.
⦿ Handdoeken, keukenlinnen en bedlinnen zijn inbegrepen en het 2-persoonsbed is opgemaakt.
⦿ De toeristenbelasting bedraagt €1,11 per persoon per nacht en is bij de prijs inbegrepen.
⦿ Het Havenhuisje is rookvrij.
⦿ Barbecuen is op het kleine buitenplaatsje niet mogelijk.
⦿ Het Havenhuisje is gelegen in het centrum van Medemblik, tussen restaurants met terrassen, cafe's en andere uitgaansgelegenheden. Dit kan tijdens je verblijf wel eens zorgen voor geluid.
⦿ We vragen je het Havenhuisje netjes achter te laten na je verblijf en ontstane schade tijdens je verblijf bij ons te melden.
⦿ Eventuele kosten van herstel van schade worden na het verblijf in rekening gebracht bij de huurder.

2. Aansprakelijkheid
Havenhuisje Medemblik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: letsel, diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het Havenhuisje, het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het huisje. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle letsel, verlies en/of schade ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het Havenhuisje bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

3. Betalingsvoorwaarden
⦿ De aanbetaling bedraagt 50% van de totale reissom (100% bij 1 of 2 nachten verblijf), te voldoen binnen 7 dagen na reservering.
⦿ De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan.
⦿ Bij een reservering binnen 6 weken voor aankomst dient de totale reissom per omgaande te worden voldaan.
⦿ Beschikbaarheid van het Havenhuisje is pas gegarandeerd na tijdige ontvangst van je (aan)betaling.
⦿ Alle betalingen geschieden vooraf via een bankoverschrijving.

4. Annuleringsvoorwaarden

⦿ Indien een reservering geannuleerd dient te worden, vragen wij je het verzoek schriftelijk per e-mail te doen en te sturen naar: info@havenhuisjemedemblik.nl 
⦿ Bij annulering bedragen de annuleringskosten:
- Tot 6 weken voor aankomst geen kosten, restitutie van de gehele reissom
- Binnen 6 weken voor aankomst de reeds gedane (aan)betaling (100% voor verblijf van 1 of 2 nachten)
- Binnen 7 dagen voor aankomst: 100% van de reissom

5. Privacyverklaring en gebruik cookies

Persoonsgegevens die wij verwerken
Havenhuisje Medemblik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedata
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een reservering op deze website te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@havenhuisjemedemblik.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Havenhuisje Medemblik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verwerken van jouw reservering.
- Het afhandelen van jouw betaling.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
- Om diensten te kunnen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Havenhuisje Medemblik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Havenhuisje Medemblik) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Havenhuisje Medemblik bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Havenhuisje Medemblik verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Havenhuisje Medemblik gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een  verzoek naar info@havenhuisjemedemblik.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Havenhuisje Medemblik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Havenhuisje Medemblik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Havenhuisje Medemblik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@havenhuisjemedemblik.nl

Scroll naar top RESERVEREN